BTW Verleggen

BTW Verleggen en WKA zijn regelingen kenmerkend voor de bouw

De bouwsector in Nederland kent enkele specifieke regelingen met betrekking tot omzetbelasting afdracht sociale zekerheid premies. De Wet Keten Aansprakelijkheid (WKA) en BTW verleggen zijn hiervan enkele goede voorbeelden.

 

Wet Keten Aansprakelijkheid (WKA)

Deze wet zorgt ervoor dat iedereen in de bouwketen verantwoordelijk is voor de afdracht van sociale verzekeringspremies. De regeling voorkomt dat sociale premies voor werknemers van onderaannemers ontdoken worden.

In het verleden werd hiermee nogal eens fraude gepleegd, zogenaamde koppelbazen stonden hierom bekend. Deze vorm van fraude is sinds de invoering van WKA nu veel minder tot niet meer aan de orde.

 

BTW Verleggen

Onderaannemers die voornamelijk arbeid verrichten voor de aannemer kunnen ‘BTW verlegd factureren’. De hoofdaannemer maakt een deel van de opdracht som over op een geblokkeerde G-rekening. Per vakgebied zijn hiervoor kengetallen in percentage (%) van de aanneemsom bekend. Dit percentage van de factuur of deelfactuur maakt de hoofdaannemer over op de G-rekening van de onderaannemer (oa). De rest van het geld gaat naar de betaalrekening van de onderaannemer.

Met het geld op de G-rekening kan de onderaannemer uitsluitend afdrachten voor sociale zekerheids premie doen. Vandaar dat de G-rekening een geblokkeerde rekening genoemd wordt.

Op deze manier kan de hoofdaannemer er (zo goed als) zeker van zijn dat alle verschuldigde premies voldaan zullen worden. Hiermee voldoet hij van de eisen gesteld door de Wet Keten Aansprakelijkheid (WKA). Mits hij zeker weet welk personeelslid van de onderaannemer op zijn bouwplaats aanwezig was.

 

Identificatieplicht bouwplaats medewerkers

Om inzicht te hebben wie er werkzaamheden verricht op de bouwplaats, wil en moet de hoofdaannemer weten wie daar aanwezig is. Hij zal daarom van iedereen die arbeid gaat verrichten op een identiteitsbewijs (ID) vragen en op juistheid controleren.

Dit geld voor zowel eigen personeel als voor onderaannemers en inleners. Ook uitzendkrachten, zzp-ers en buitenlandse werknemers op de bouwplaats moeten zicht identificeren. Dus niet allen partijen die doen aan BTW verleggen.

Een kopie van ieder ID wordt op het werk bewaard en aan zijn of haar werkgever gekoppeld. Na afloop van het werk wordt deze informatie goed opgeborgen en bewaard in een dossier. Op deze manier kan de aannemer, in combinatie met betaling aan de G-rekening aantonen er alles aan gedaan te hebben te voldoen aan WKA.

De Wet Keten Aansprakelijkheid keert grote boetes uit bij overtreding van de WKA. De hoogte van deze boetes zijn zwaar en worden naar draagkracht en historie opgelegd. Iedereen in de bouwketen dekt zicht middels BTW verleggen goed in op zo aan de WKA wet en regels te voldoen.

 

Ontdek naast BTW verleggen alles over BTW regelingen en Omzetbelasting.

One Response

  1. J. Aganovic

    Als er op de factuur staat “BTW verlegd”en geen G-rekening vermeldt, hoe kan een hoofdaannemer het bedrag naar de G-rekening overmaken? Daarnaast lees ik verderop de volgende:

    De leverancier vermeldt de vergoeding waarover de btw is verlegd in zijn btw-aangifte. De afnemer vermeldt de vergoeding en de btw die naar hem is verlegd in zijn btw-aangifte.
    Ik snap hier niets van?

Home BTW Verleggen