BTW

Het BTW tarief is de belasting op alle producten en diensten die gekocht worden

Het BTW tarief wordt ook wel omzetbelasting genoemd en is niet voor alle producten en diensten gelijk. We onderscheiden verschillende afdracht tarieven voor diverse belasting tariefgroepen.

De afkorting B.T.W. staat voor Belasting over de  Toegevoegde Waarde en is de grootste inkomstenbron van de (Nederlandse) overheid. Alle landen kennen overigens een vergelijkbare heffing, kijk hiervoor bij de tarieven buitenland.

Deze heffing zit op nagenoeg alle nieuwe producten die consumenten kopen en diensten welke mensen en bedrijven afnemen. Dus ook op nieuwbouw woningen, verbouwingen van bestaande huizen, stukadoorswerk onderhoud zoals schilderwerk.

Algemeen tarief
In de basis is het BTW algemeen tarief in Nederland 21% (ook in België) . Dit tarief (ook wel ‘hoog tarief’) geldt ook voor nieuwbouw, verbouw en renovatie werk. Het hiervoor vroeger geldende BTW 19% tarief is door het kabinet per 01-09-2012 verhoogd naar 21%. Nog vroeger kende Nederland het algemeen tarief  18%.

 

Bestaande B.T.W. tarief groepen
- BTW 21 % (BTW Hoog tarief) – wordt berekend over producten (en dranken met alcohol)
- BTW 6 % Goederen (tarief BTW Laag) – geld voor boeken, levensmiddelen en horeca (niet alcoholisch)
- B.T.W. 0 % Goederen (BTW vrijgesteld) – geld voor export goederen en douane-entrepot opslag
- BTW 6 % Diensten (tarief BTW Laag) – bekijk alle uitgezonderde diensten pagina
- B.T.W. 0 % Diensten (BTW vrijgesteld) – bekijk alle vrijgestelde diensten op de volgende pagina

 

Accijns
Naast omzetbelasting belasting zijn er aanvullende belasting maatregelingen. Deze komen als accijns bovenop de belasting toegevoegde waarde.

Voorbeelden van accijns zijn onder andere:

- Accijns op tabak en alcohol
- Brandstof accijns

De hoogte van deze accijnzen wisselen per product en veranderen van tijd tot tijd. De prijs van accijns komt dus bovenop het BTW tarief.

 

Wie betaalt BTW
Alle consumenten in Nederland betalen deze belasting als omzetbelasting over goederen en diensten die zij afnemen. Ook ondernemingen betalen B.T.W., maar kunnen dit later weer terugvorderen bij de belastingdienst.

 

Wie int omzetbelasting van de consument
Alle ondernemers samen innen de omzetbelasting middels een heffing op hun geleverde goederen of diensten. Het percentage en de BTW tarief hoogte staat doorgaans op de kassabon of BTW factuur. Ondernemers kunnen betaalde BTW (voorbelasting) terugvragen aan de belastingdienst. Dit doen zij met de digitale SBR belastingaangifte (voorbelasting) per kwartaal (MKB bedrijf), per jaar (klein ondernemerschap) of per maand (grote ondernemingen).

 

Uitzonderingen B.T.W. tarieven
Een enkele keer wordt er een uitzonderingen gemaakt op het gebruikelijke  B.T.W. tarief. De aanleiding hiervoor is doorgaans dat een bevolkingsgroep of bedrijfstak extra stimulatie nodig heeft. Vaak betreft het dan tijdelijke maatregeling voor de duur van een bepaalde periode.

 

 

Wat betekent BTW verlegt?
De BTW op werkzaamheden van onderaannemers kan verlegt zijn. Er wordt wel belasting geheven maar deze wordt door de opdrachtgever direct afgedragen aan de Belastingdienst. Kijk op de BTW Verlegd pagina voor alle details.

 

Lees verder over de verschillende groepen omzetbelasting op bouw, verbouw en renovatie.

Home BTW