Omzetbelasting

Omzetbelasting bouw wordt betaald door opdrachtgevers

Zoals bij de meeste bestelde goederen en afgenomen diensten wordt ook over alle bouwproductie omzetbelasting betaald.

Een veel gebruikte afkorting voor omzetbelasting is BTW.  Deze belasting word geheven van kleine klussen, flat renovaties tot grote nieuwbouw projecten en specialistische renovatiewerken.

Deze door de overheid opgelegde verplichte belastingheffing wordt door de Belastingdienst uitgevoerd. Voluit staat BTW voor belasting over de toegevoegde waarde en wordt op de factuur van iedere transactie geheven.

Alle bedrijven als aannemers, leveranciers en onderaannemers samen innen deze belasting bij kun klanten. De afdracht van omzetbelasting verrekenen ze vervolgens periodiek (als voorbelasting) met de Belastingdienst. Bouwbedrijven hebben zelf dus geen voordeel bij het BTW bedrag dar ze in rekening brengen.

Zie het als een opgelegde financiële verplichting waarvoor geen directe vergoeding ontvangen. Uiteraard gaat deze werkwijze ook op voor iedere dagelijkse boodschap, aankoop en afrekening. Bij iedere betaling a contant, per pin en factuur.

 

Consument betaalt alle omzetbelasting

De consument betaalt uiteindelijk de omzetbelasting over zijn afgenomen producten of diensten. In geval van in opdracht gegeven bouwactiviteiten kan dit de B.T.W. voor bouw van een huis, nieuwbouw schuur, verbouwing of dakrenovatie zijn.

Maar ook over klein onderhoudswerk als het vervangen van een slot, verhelpen van een klemmend raam en over uitvoering van schilderwerken wordt B.T.W. geheven.

 

In Nederland kennen we de volgende tariefgroepen voor omzetbelasting:

  • BTW hoog 21% (producten en diensten)
  • BTW laag 6 % (diensten en producten)
  • BTW 0 tarief 0% (vaak ten onrechte BTW-vrij genoemd)

Welke soort diensten en leveringen specifiek onder ieder BTW tarief valt (hoog, laag of o tarief) vind je op deze BTW pagina.

 

Tijdelijke regelingen
Soms zijn er tijdelijk stimulerigsmogelijkheden nodig. Kijk of dit nu op u van toepassing is op

- BTW Verlaging

 

Omzetbelasting berekenen

De omzetbelasting wordt berekend als een opslagpercentage bovenop de factuurprijs exclusief BTW. Deze wordt doorgaans apart op de rekening vermeld. Hoewel vermelding exclusief BTW en het BTW bij levering aan particulieren niet verplicht is, wordt dit meestal wel gespecificeerd. Een totaalprijs inclusief BTW is voldoende voor leveranties aan consumenten.

 

Voorbeeld berekening BTW

Hier een simpel voorbeeld van een omzetbelasting berekening. De factuurprijs van de aannemer is 1.000 Euro en de BTW bedraagt 21%. De factuur staart kan er dan als volgt uitzien:

Prijs exclusief B.T.W.         € 1.000,-
B.T.W 21%                           –    210,-
Totaal inclusief B.T. W      € 1.210,-

Om de prijs inclusief BTW te bepalen deel je €1.000,- door 100 en vermenigvuldigt dit met 21. De uitkomst hiervan is € 210,-.

Stel je ontvangt een factuur inclusief 21% BTW, zonder aparte vermelding van het BTW bedrag. Uit voorgaand voorbeeld is dit dus € 1.210,-. Dan bepaal je de prijs exclusief BTW door € 1,210 te delen door 1,21 = € 1.000,-. En bij 6% BTW deel je het bedrag door 1,06).

Het BTW bedrag volgt uit het verschuil van prijs inclusief en exclusief BTW. In het voorbeeld dus €1.210 -/- 1.000 = € 210,- aan BTW. Gebruik deze manier vooraf ook om offertes te vergelijken.

 

Tariefgroep omzetbelasting

Het opslag percentage omzetbelasting (%) hangt af van de tariefgroep waarin het valt, bekijk de verschillende tariefgroepen op de pagina over BTW.

 

Specifieke BTW regeling voor de bouw

De bouw kent enkele specifieke regelingen met betrekking tot omzetbelasting. De Wet Keten Aansprakelijkheid (WKA) is hiervan een goed voorbeeld. Lees over WKA meer op pagina BTW verleggen.

 

De bouwondernemer zal omzetbelasting verrekenen

Op iedere factuur de een bouwondernemer ontvangt en verstuurt bevat een BTW bedrag. Hetzelfde geld voor zijn leveranciers van bouwmaterialen en specialistische onderaannemers.

Over iedere factuur (bij binnenlandse betaling) zullen zij de omzetbelasting bij elkaar in rekening brengen. Periodiek draagt ieder bedrijf het verschil tussen ontvangen en betaalde BTW af als voorbelasting. Bij een negatief bedrag betalen zij de Belastingdienst, bij een positief verschil ontvangen zij geld van de Belastingdienst terug. Hiermee heb je als consument overigens zelf niet mee van doen.

 

Aangifte software

Ondernemers vinden interessante software download informatie over geautomatiseerde aangifte omzetbelasting op aangifte SBR.

 

Meer algemene voorbeelden van omzetbelasting staan op de BTW pagina, een totaal overzicht van branche eigen info krijg je op BTW Bouw.

Home Omzetbelasting